Prenumeration

Här kan du teckna en prenumeration på tidningen Droppen till dig själv eller någon annan eller beställa gratis provexemplar.

Priserna gäller för prenumerationer tecknade under 2018.

Skicka ett e-postmeddelande där nedanstående alternativ anges (* = Obligatoriskt):

Prenumeration på ett exemplar av tidningen Droppen
Helår 280 kr
Termin 150 kr
Stödprenumeration helår 400 kr

Flera exemplar till samma adress
Helår (antal)
Halvår (antal)
Helår 1-4 ex. 280 kr, 5-24 ex. 170 kr, 25- ex, 150 kr Halvår 1-4 ex. 150 kr, 5-24 ex. 100 kr, 25- ex. 90 kr

Utlandsprenumeration
Ja/nej (Prenumeration till en adress utanför Sverige, 350 kr)

Provexemplar
Jag vill gärna ha två gratis provnummer av tidningen Droppen – ja/nej

Gåvoprenumeration
Uppge namn, adress och postadress till mottagaren

Beställare*
Uppge ditt namn, adress och telefonnummer

 

Kontaktinformation

Droppen
Solhemsgatan 24
431 44 Mölndal

0722-457707

Plusgiro: 19 40 79-0

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved