Prenumeration

Här kan du teckna en prenumeration på tidningen Droppen till dig själv, någon annan eller beställa gratis provexemplar.

Priserna gäller för prenumerationer tecknade under 2019.

Skicka ett e-postmeddelande där något av nedanstående alternativ anges (* = Obligatoriskt):

Prenumeration på ett exemplar av tidningen Droppen
Helår 280 kr
Termin 150 kr
Stödprenumeration helår 400 kr

Flera exemplar till samma adress
Helår (antal) 1-4 ex. 280 kr, 5-24 ex. 170 kr, 25 och fler ex. 150 kr
Halvår (antal) 1-4 ex. 150 kr, 5-24 ex. 100 kr, 25 och fler ex. 90 kr

Utlandsprenumeration
Prenumeration till en adress utanför Sverige, 350 kr

Provexemplar
Jag vill gärna ha två gratis provnummer av tidningen Droppen

Gåvoprenumeration
Uppge namn, adress och postadress till mottagaren

Beställare*
Uppge ditt namn, adress och telefonnummer

 

Kontaktinformation

Droppen
Solhemsgatan 24
431 44 Mölndal

0722-457707

Plusgiro: 19 40 79-0

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved