Prenumeration

Här kan du teckna en prenumeration på tidningen Droppen till dig själv eller någon annan eller beställa gratis provexemplar.
Priserna gäller för prenumerationer tecknade under 2018.
* = Obligatoriskt

Prenumerationsanmälan

  • Helår 1-4 ex. 280 kr, 5-24 ex. 170 kr, 25- ex, 150 kr Halvår 1-4 ex. 150 kr, 5-24 ex. 100 kr, 25- ex. 90 kr
  • Prenumeration till en adress utanför Sverige, 350 kr
  • Jag vill gärna ha två gratis provnummer av tidningen Droppen
  • Epostadressen används endast av tidningen i ärenden som gäller prenumerationen och eventuella oklarheter beträffande denna.

Kontaktinformation

Droppen
Solhemsgatan 24
431 44 Mölndal

0722-457707

Plusgiro: 19 40 79-0

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved