Undervisning

Fördjupa dina kunskaper!

 

Hösten 2019 till hösten 2020 handlade vårt fördjupningstema om olika ”kluriga frågor”. Hur kan vi veta att Gud finns? Varför finns det så många olika kyrkor om vi alla tror på samma Gud? Har allt på jorden tillkommit genom evolution? Här finns frågorna publicerade från uppslaget i tidningen.

Var föddes Jesus? (nr 17-20)
Hur kan de som inte hört om Jesus bli frälsta? (nr 16-20)
Vad och var är himlen? (nr 15-20)
Vad är dopet? (nr 14-20)
Hur ser en ängel ut? (nr 13-20)
Varför blir inte alla räddade? (nr 12-20)
Är tro och vetenskap varandras motsatser? (nr 11-20)
Helige Ande - vem är han? (nr 10-20)
Gör Gud under idag? (nr 9-20)
Olika religioner - samma Gud? (nr 8-20)
Stämmer påskens berättelser? (nr 7-20)
Nattvard - vad är det? (nr 6-20)
Vad vet vi om Maria? (nr 5-20)
Varför finns det ondska? (nr 4-20)
Vad vet vi om istiden? (nr 3-20)
Vem räddar jorden? (nr 2-20)

Är Bibeln sann? (nr 1-20)

Vad händer efter döden? (nr 17-19)
Har Gud skapat onda djur? (nr 16-19)
Hur började allt? (nr 15-19)
Har allt på jorden tillkommit genom evolution? (nr 14-19)
Varför tror inte alla människor på Gud? (nr 13-19)
Varför finns det så många olika kyrkor? (nr 12-19)
Hur vet vi att Gud finns? (nr 11-19)

Här samlar vi andra teman och material som har publicerats i tidningen under en termin/ett år. Dessa fördjupningsteman har vi sammanställt till ett häfte. Vi hoppas att du kan hitta inspiration, fördjupning och material att skriva ut.

Droppen samarbetar med ELM Syds barnverksamhet. Kolla in deras materialförteckning om du önskar mer material.

Tio Guds bud (VT21)
Trosbekännelsen
Herrens bön
Barn i Bibeln
Jesus Jag är-ord i Johannes-evangeliet
Andens frukter
Vägmärken i Bibeln
Buden
Evangelisterna
Djur i Bibeln
Elia
Miljö
Påsktidning - Jerusalemnytt
Vapenrustningen

 

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved