Lurigt & Klurigt

Klura på en bibeluppgift!

 

Här finns färdiga uppgifter som du kan skriva ut. Under varje rubrik hittar du olika berättelser eller bibelord som den kluriga uppgiften utgår ifrån. Klicka på bilden så öppnas pdf-filen. Lycka till!

 

Berättelser i Gamla testamentet

1 Mos.41 Josef
Jos.2 Rahab
1 Sam.16-17 David
1 Sam.17 David
Dan.6 Daniel

Berättelser i Nya testamentet

Matt.4 Jesus frestas
Matt.8 En romersk officers tro
Matt.8 En romersk officers tro
Matt.15:21-28 En kanaaneisk kvinnas tro
Matt.19:27-30 Lämnat allt och följt dig
Matt.21 Liknelsen om de två sönerna
Matt.25 De tio jungfrurna
Matt.26 Den första nattvarden
Mark.7 Jesus botar en dövstum
Luk.2 Simeon i templet
Luk.10 Den barmhärtige samariten
Luk.17 De tio spetälska
Luk.18 Den blinde mannen i Jeriko
Joh.2 Bröllopet i Kana
Joh.2 Bröllopet i Kana
Mark.4 Jesus stillar stormen
Joh.4 Kvinnan vid Sykars brunn
Joh.4 Kvinnan vid Sykars brunn
Joh.10 Den gode herden

Påsk

Ordna påskberättelsen
Korsord
Det tomma korset
Matt.28 Ängeln vid den tomma graven

Söndagstema

Advent/Palmsöndag - Hosianna
Advent/Palmsöndag
Advent/Palmsöndag
Jungfru Marie bebådelsedag

Bibelord

Matt.7:12 Den gyllene regeln (snirkliga bokstäver)

Matt.7:12 Den gyllene regeln (raka bokstäver)

Matt.13:47 Himmelriket är likt en not
Matt.19:29 Evigt liv
Joh.8:12 Världens ljus
Joh.10 Den gode herden
Jak.1:12 Livets krona
1Joh.1:5 Gud är ljus
1 Joh.4:16 Gud är kärleken

Övrigt

Förlåtelse
Fader vår
Vår Fader
Platser i Bibeln
Jesus-ord
Namn på kvinnor i Bibeln
Gemensamma nämnare i Bibeln
Snö i Bibeln
Skattkarta
Fader vår
Ditt namn är skrivet i himlen
Får - finn fel
Vad berättar om Jesus i dag?
Paulus
Djur i Bibeln

 

 

 

 

 

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved