Bibeluppgifter

Klura på en bibeluppgift!

 

Här finns färdiga uppgifter som du kan skriva ut. Under varje rubrik hittar du olika berättelser eller bibelord som den kluriga uppgiften utgår ifrån. Klicka på bilden så öppnas pdf-filen. Lycka till!

 

Om Bibeln

GT Krisskross

GT Loop (18 kort)

NT Krisskross

NT Loop (20 kort - svårare)
NT Loop (12 kort - lättare)

Gamla testamentet

1 Mos 3 Syndafallet
1 Mos 41 Josef
2 Mos 13:17-22 Molnstoden och eldstoden
Jos 2 Rahab
1 Sam 16-17 David
1 Sam 17 David
Ps 103 Lova Herren
Ps 103:11-12 Korset och Guds kärlek

Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta

Ps 130:5 Jag väntar på Herren
Jer 31:3 Evig kärlek

Dan 6 Daniel

Nya testamentet

Matt 4 Jesus frestas
Matt 7:7-11 Be och ni ska få
Matt 7:12 Den gyllene regeln (snirkliga bokstäver)
Matt 7:12 Den gyllene regeln (raka bokstäver)
Matt 8 En romersk officers tro
Matt 8 En romersk officers tro
Matt 13:47 Himmelriket är likt en not
Matt 15:21-28 En kanaaneisk kvinnas tro
Matt 19:27-30 Lämnat allt och följt dig
Matt 19:29 Evigt liv
Matt 20:1-16 Liknelsen om vingårdsarbetarnas lön


Matt 21 Liknelsen om de två sönerna
Matt 25 De tio jungfrurna
Matt 26 Den första nattvarden
Matt 28 Ängeln vid den tomma graven
Mark 4 Jesus stillar stormen
Mark 5:35-43 Jairus dotter
Mark 7 Jesus botar en dövstum
Luk 2 Simeon i templet
Luk 10 Den barmhärtige samariten
Luk 15:11ff Den förlorade sonen
Luk 17 De tio spetälska
Luk 17:20ff Guds rikes ankomst
Luk 18 Den blinde mannen i Jeriko
Luk 19 Tullindrivaren Sackeus
Joh 2 Bröllopet i Kana
Joh 2 Bröllopet i Kana
Joh 4 Kvinnan vid Sykars brunn
Joh 4 Kvinnan vid Sykars brunn
Joh 8:12 Världens ljus
Joh 10 Den gode herden
Joh 10 Den gode herden
Joh 10 Den gode herden
Joh 14:27 Min frid ger jag er
Apg 2:42 De fyra B:na
1 Kor 13 Kärlekens väg
Jak 1:12 Livets krona
Jak 1:12 Livets krona
1Joh 1:5 Gud är ljus
1 Joh 4:16 Gud är kärleken

Söndagstema

Advent/Palmsöndag Matt 21, Sak 9

Advent/Palmsöndag - Hosianna
Advent/Palmsöndag
Advent/Palmsöndag
Jungfru Marie bebådelsedag
Jungfru Marie bebådelsedag
Heliga trefaldighets dag

Påsk

Namn i påskberättelsen
Vem sa Jesus detta till?

Vad sa ängeln till kvinnorna?
Påskdagen - Jesus lever!
Ordna påskberättelsen
Korsord
Det tomma korset
Matt 26 Den första nattvarden
Matt 28 Ängeln vid den tomma graven

Övrigt

Förlåtelse
Fader vår
Vår Fader
Platser i Bibeln
Jesus-ord
Namn på kvinnor i Bibeln
Gemensamma nämnare i Bibeln
Snö i Bibeln
Skattkarta
Fader vår
Ditt namn är skrivet i himlen
Får - finn fel
Vad berättar om Jesus i dag?
Paulus
Djur i Bibeln

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved