Lurigt & Klurigt

Klura på en bibeluppgift!

 

Här finns färdiga uppgifter som du kan skriva ut. Under varje rubrik hittar du olika berättelser eller bibelord som den kluriga uppgiften utgår ifrån. Klicka på bilden så öppnas pdf-filen. Lycka till!

 

Gamla testamentet

1 Mos 3 Syndafallet
1 Mos.41 Josef
2 Mos 13:17-22 Molnstoden och eldstoden
Jos.2 Rahab
1 Sam.16-17 David
1 Sam.17 David
Jer 31:3 Evig kärlek

Dan.6 Daniel

Nya testamentet

Matt.4 Jesus frestas
Matt 7:7-11 Be och ni ska få
Matt.7:12 Den gyllene regeln (snirkliga bokstäver)
Matt.7:12 Den gyllene regeln (raka bokstäver)
Matt.8 En romersk officers tro
Matt.8 En romersk officers tro
Matt.13:47 Himmelriket är likt en not
Matt.15:21-28 En kanaaneisk kvinnas tro
Matt.19:27-30 Lämnat allt och följt dig
Matt.19:29 Evigt liv
Matt.21 Liknelsen om de två sönerna
Matt.25 De tio jungfrurna
Matt.26 Den första nattvarden
Matt.28 Ängeln vid den tomma graven
Mark.4 Jesus stillar stormen
Mark.7 Jesus botar en dövstum
Luk.2 Simeon i templet
Luk.10 Den barmhärtige samariten
Luk.17 De tio spetälska
Luk.18 Den blinde mannen i Jeriko
Luk 19 Tullindrivaren Sackeus
Joh.2 Bröllopet i Kana
Joh.2 Bröllopet i Kana
Joh.4 Kvinnan vid Sykars brunn
Joh.4 Kvinnan vid Sykars brunn
Joh.8:12 Världens ljus
Joh.10 Den gode herden
Joh.10 Den gode herden
Apg 2:42 De fyra B:na
Jak.1:12 Livets krona
1Joh.1:5 Gud är ljus
1 Joh.4:16 Gud är kärleken

Söndagstema

Advent/Palmsöndag - Hosianna
Advent/Palmsöndag
Advent/Palmsöndag
Jungfru Marie bebådelsedag
Jungfru Marie bebådelsedag

Påsk

Påskdagen - Jesus lever!
Ordna påskberättelsen
Korsord
Det tomma korset
Matt.26 Den första nattvarden
Matt.28 Ängeln vid den tomma graven

Övrigt

Förlåtelse
Fader vår
Vår Fader
Platser i Bibeln
Jesus-ord
Namn på kvinnor i Bibeln
Gemensamma nämnare i Bibeln
Snö i Bibeln
Skattkarta
Fader vår
Ditt namn är skrivet i himlen
Får - finn fel
Vad berättar om Jesus i dag?
Paulus
Djur i Bibeln

 

 

 

 

 

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved