Nyheter

08

aug

KOM OCH SE är ett nytt missionsmaterial för barn som ska hjälpa barnen att lära mer om mission, givande och kultur i andra länder. Materialet är utarbetat av ELM och tillgängligt på hemsidan komochse.elmbv.se

Under nästa läsår har vi chansen att lära oss om missionen i Peru. På hemsidan hittar du både information och aktiviteter, sånger och filmer om Peru. Kanske vill din barngrupp låna resväskan med dockan Pedro? Han har mycket mer att berätta om detta spännande land. I en rad reportage kommer Droppen att skildra livet i Peru från både missionsfamiljernas och församlingsmedlemmarnas perspektiv.

Det är viktigt att uppmärksamma missionsarbetet bland barnen. Organisera barndagar, läger eller söndagsskola i missionens tecken!

Följ med oss till Peru!

Du kan skriva ut en tipsrunda om missionsbefallningen här! Svarskuponger hittar du här!

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved