Nyheter

16

jan

Vår väg genom Bibelns böcker har nu kommit till Galaterbrevet och Efesierbrevet. Vår förhoppning är att introduktionen till varje bibelbok i kombination med bibelläsningsplanen och frågorna ska inspirera dig, som hör till våra äldre läsare, att läsa Bibeln på egen hand (eller tillsammans med en vuxen!).

Svaren till Galaterbrevets och Efesierbrevets frågor hittar du här.

© 2017 Evangelisk Luthersk Mission. All Rights Reserved